ข้อเสียบัตรเครดิต สำหรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจ SME และอาชีพอิสระ

ข้อเสียบัตรเครดิต สำหรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจ SME และอาชีพอิสระ

บัตรเครดิตธนาคารอนุมัติง่าย

บัตรเครดิตธนาคารอนุมัติง่าย สมัครออนไลน์ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นได้ทันที พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ มากมาย

สมัครออนไลน์

บัตรเครดิตอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ ธุรกิจ SME และอาชีพอิสระ แม้จะไม่มีรายได้ประจำ (รายได้ไม่แน่นอน) แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะทำบัตรเครดิต มาใช้งานกัน ทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตส่วนตัว และการใช้ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบัตรเครดิต นั้นเป็นแหล่งเงินทุนสำรอง ที่สามารถหยิบเอามาใช้แก้ปัญหาสภาพคล่องได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจ SME และอาชีพอิสระ บัตรเครดิต มักจะมีข้อเสียดังต่อไปนี้

ข้อเสียบัตรเครดิต สำหรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจ SME และอาชีพอิสระ

อาจจะทำให้เกิดการทุจริตได้ เพราะว่าบางครั้งผู้ที่ใช้งานบัตเครดิต อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของบัตร (ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของกิจการให้บัตรเครดิตกับลูกน้องไว้ใช้สำหรับเติมน้ำมัน) ซึ่งการใช้งานนั้นตรวจสอบได้ยากพอสมควร การป้องกันปัญหานี้ เจ้าของบัตรเครดิต จะต้องให้มีการจดบันทึกรายการใช้จ่าย และเก็บเซลล์สลิปมาทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ นอกจากนั้น จะต้องเทียบกับใบแจ้งหนี้ ที่จะได้รับในทุกรอบเดือนด้วยครับ

ผู้ประกอบการหรือผู้ทำอาชีพอิสระบางท่าน มักจะมีการใช้บัตรเครดิตอย่างฟุ่มเฟือย สำหรับการซื้อของที่อยากได้เท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่อย่างใด (เคยเห็นบางคนใช้จนเต็มวงเงินทุกเดือน เพราะคิดว่าเมื่อมีรายได้มาจะจ่ายคืนเท่าไหร่ก็ได้) แต่เมื่อถึงเวลาต้องใช้คืน ไม่สามารถใช้คืนได้หมด จนต้องมารับภาระหนี้พร้อมกับดอกเบี้ยแพงๆ อีก หลายคนแก้ปัญหาด้วยการเอาเงินในธุรกิจมาโปะ ส่งผลทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องกับธุรกิจได้

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อเสียอยู่บ้าง แต่หากคุณมีการวางแผนการใช้งานบัตรเครดิตอย่างมีหลักการ ใช้เท่าที่จำเป็น และใช้เสริมจุดอ่อนของกิจการ รับรองได้เลยว่ามันจะเป็นผลดีกับคุณได้แน่ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนไว้ สำหรับคนทำธุรกิจและใช้บัตรเครดิตก็คือ พยายามคำนึงถึงการรักษาเครดิตของกิจการ(และเจ้าของกิจการ) ให้ดีอยู่เสมอ เพราะมันจะมีประโยชน์ ในเวลาที่คุณต้องกู้สินเชื่อต่างๆ ครับ

บัตรเครดิตธนาคารอนุมัติง่าย

บัตรเครดิตธนาคารอนุมัติง่าย สมัครออนไลน์ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นได้ทันที พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ มากมาย

สมัครออนไลน์